Đăng nhập để học tậpQuên mật khẩu?
Nếu chưa có tài khoản hãy
Alexander Rip Tâm Đinh


Thông tin cơ bản
Họ tên


Học vị


Lý lịch
Khóa học tham gia
Alexander Rip Tâm Đinh đã ghi danh 5 khóa học tại MYCLASS.VN !


Website bán sách MVC 5

Website bán sách MVC 5

657
10 giờ học 10690 lượt xem
NGỪNG KINH DOANH
Các Chức Năng Nâng Cao Trong Android

Các Chức Năng Nâng Cao Trong Android

425
5 giờ học 8322 lượt xem
NGỪNG KINH DOANH
Lập trình Android qua ví dụ "Quản lý nhân viên"

Lập trình Android qua ví dụ "Quản lý nhân viên"

273
7 giờ học 1716 lượt xem
NGỪNG KINH DOANH


Tạo ứng dụng GALLERY trên Android

Tạo ứng dụng GALLERY trên Android

213
5 giờ học 6013 lượt xem
NGỪNG KINH DOANH
Lập trình ASP.NET MVC5 toàn tập qua dự án Web bán hàng

Lập trình ASP.NET MVC5 toàn tập qua dự án Web bán hàng

461
32 giờ học 20398 lượt xem
NGỪNG KINH DOANH

Khóa học đang hướng dẫn
Alexander Rip Tâm Đinh không hướng dẫn khóa học nào cả!