Đăng nhập để học tậpQuên mật khẩu?
Nếu chưa có tài khoản hãy
Nguyễn Ngọc Châu


Thông tin cơ bản
Họ tên


Học vị


Khóa học tham gia
Nguyễn Ngọc Châu đã ghi danh 3 khóa học tại MYCLASS.VN !


Lập Trình Visual C# Căn Bản

Lập Trình Visual C# Căn Bản

2551
2 giờ học 12881 lượt xem
NGỪNG KINH DOANH
Lập trình ASP.NET MVC5 toàn tập qua dự án Web bán hàng

Lập trình ASP.NET MVC5 toàn tập qua dự án Web bán hàng

461
32 giờ học 20398 lượt xem
NGỪNG KINH DOANH
Làm dự án thực tế với ASP.NET MVC, WebAPI và AngularJS

Làm dự án thực tế với ASP.NET MVC, WebAPI và AngularJS

460
43 giờ học 22632 lượt xem
NGỪNG KINH DOANH

Khóa học đang hướng dẫn
Nguyễn Ngọc Châu không hướng dẫn khóa học nào cả!