Đăng nhập để học tậpQuên mật khẩu?
Nếu chưa có tài khoản hãy
Nguyễn Bá Thành


Thông tin cơ bản
Họ tên


Học vị


Khóa học tham gia
Nguyễn Bá Thành đã ghi danh 2 khóa học tại MYCLASS.VN !


Lập Trình Visual C# Căn Bản

Lập Trình Visual C# Căn Bản

2586
2 giờ học 14021 lượt xem
NGỪNG KINH DOANH
Xây dựng ứng dụng triệu người xài Android Realtime với Firebase qua 5 dự án

Xây dựng ứng dụng triệu người xài Android Realtime với Fireb ...

69
7 giờ học 6404 lượt xem
NGỪNG KINH DOANH

Khóa học đang hướng dẫn
Có 1 khóa học tại MYCLASS.VN được Nguyễn Bá Thành hướng dẫn !


Xây dựng ứng dụng triệu người xài Android Realtime với Firebase qua 5 dự án

Xây dựng ứng dụng triệu người xài Android Realtime với Fireb ...

69
7 giờ học 6404 lượt xem
NGỪNG KINH DOANH