Đăng nhập để học tậpQuên mật khẩu?
Nếu chưa có tài khoản hãy

Làm dự án thực tế với ASP.NET MVC, WebAPI và AngularJS

5 (17 đánh giá)
460 học viên
24702 lượt xem
Giảng viên Bạch Ngọc Toàn
Làm dự án thực tế với ASP.NET MVC, WebAPI và AngularJS
Prix :
999,000đ
NGỪNG KINH DOANH

Bài học: 71 bài học
Thời lượng Video: 42 giờ 59 phút
Ngôn ngữ: ASP.NET C# JavaScript
Cấp độ: Cấp độ 3
Danh mục: Lập trình web

Học viên sẽ học được gì sau khi học khóa học của bạn ?

  • Học xong có thể làm một website hoàn chỉnh từ backend đến frontend và unit test, quản lý source code chuyên nghiệp với Git và sử dụng một số design pattern

Đối tượng nên học khóa này là ai ?

  • Các bạn có định hướng Lập trình Website theo công nghệ .Net

Những yêu cầu trước khi học khóa học này ?

  • Các bạn có kiến thức cơ bản về Web, C#, ASP.NET và Javascript
Xem đề cương


Giới thiệu về khóa học

Đây không đơn thuần là khóa học giúp các bạn làm dự án hay làm project thực tế mà nó còn bao gồm các kiến thức và kỹ năng giúp các bạn làm việc chuyên nghiệp trong môi trường công ty phần mềm. Để giúp các bạn không bị lạc lõng trong giai đoạn đầu bước vào nghề lập trình, mình đã thiết kế lên khóa học này dựa trên các kinh nghiệm và kỹ năng được đúc kết trong quá trình học tập và làm việc qua các dự án và công ty khác nhau.

 

Ngoài kiến thức phổ quát về công nghệ đến các kiến thức chuyên sâu về .NET mà mình muốn truyền đạt lại cho các bạn. Khóa học cũng sẽ giúp các bạn có thêm các kỹ năng như quản lý source code với Git, Unit testing, phân tích thiết kế code và cơ sở dữ liệu. Đưa các giải pháp cho các vấn đề khác nhau mà chúng ta gặp trong dự án.

 

Với một khóa học tổng hợp và chuyên sâu các kỹ năng cần thiết để làm dự án các bạn được học cả backend với C#, Entity Framework, các design pattern đồng thời cả những kiến thức frontend như Jquery, AngularJs. Ngoài ra mình cũng sẽ nói thêm về SQL Server cho các bạn còn chưa có nhiền kinh nghiệm và kiến thức về nó.

 

Với mong muốn tạo ra giá trị cao nhất cho các bạn khi tham gia khóa học này, mình đã cố gắng đưa những best practices vào dự án giúp các bạn dễ dàng thích nghi với môi trường công việc, dễ dàng mở rộng cũng như đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng trong tương lai.Prix :
999,000đ

Bài học: 71 bài học
Thời lượng Video: 42 giờ 59 phút
Ngôn ngữ: ASP.NET-ASPNET, C#-CSharp, JavaScript-JS, .
Cấp độ: Cấp độ 3-Level3, .
Danh mục: Lập trình web-LTWEB, .

Danh sách khóa học liên quanHướng dẫn dàn layout thực thế chuẩn html, css

Hướng dẫn dàn layout thực thế chuẩn html, css

982
4 giờ học 7890 lượt xem
NGỪNG KINH DOANH
Front-End: Cốt lõi thiết kế website với HTML, CSS, JavaScript , Jquery, Responsive, Bootstrap, dàn layout từ Photoshop

Front-End: Cốt lõi thiết kế website với HTML, CSS, JavaScrip ...

915
34 giờ học 40187 lượt xem
NGỪNG KINH DOANH


Lập trình ASP.NET MVC5 toàn tập qua dự án Web bán hàng

Lập trình ASP.NET MVC5 toàn tập qua dự án Web bán hàng

461
32 giờ học 22861 lượt xem
NGỪNG KINH DOANH
Sở hữu website KINH DOANH, xây dựng web cho KHÁCH HÀNG. Combo 5 Dự án Thực Tế - Wordpress

Sở hữu website KINH DOANH, xây dựng web cho KHÁCH HÀNG. Comb ...

409
29 giờ học 12671 lượt xem
NGỪNG KINH DOANH


Đề cương khóa học

3 chương

71 bài học

42 giờ 59 phút

CHƯƠNG I: Phần backend – server side sử dụng Entity Framwork, Repository, Unit Of Work, IoC
7 giờ 59 phút
Source code và slide khóa học ASP.NET MVC, WebAPI và AngularJS
Bài 1: Giới thiệu về dự án và công nghệ
17 phút
Bài 2: Thiết kế cơ sở dữ liệu theo chức năng dự án
42 phút
Bài 3: Dựng cấu trúc dự án thực tế
23 phút
Bài 4: Cách sử dụng Git và Source Tree để quản lý source code dự án.
18 phút
Bài 5: Xây dựng tầng Domain Entities cho dự án
34 phút
Bài 6: Thiết kế class cho phần Entity framwork Code First
36 phút
Bài 7: Triển khai Repository và Unit Of Work cho Data Access Layer
37 phút
Bài 8: Triển khai phần Service xử lý business logic cho dự án
40 phút
Bài 9: Hoàn thiện tầng service và viết thêm phương thức ngoài Repository
22 phút
Bài 10: Unit testing cho phần service và repository
44 phút
Bài 11: Triển khai Web API để tạo Resfull API
26 phút
Bài 12: Cách tổ chức project web và viết Web API
41 phút
Bài 13: Sử dụng Autofac để triển khai Dependency Injection trong dự án
21 phút
Bài 14: Sử dụng Automapper để map giá trị hai đối tượng.
28 phút
Bài 15: Tích hợp ASP.NET Identity cho phần chứng thực người dùng
50 phút
CHƯƠNG II: Phần frontend sử dụng AngularJS, Web API
10 giờ 58 phút
Bài 16: Tổng quan về AngularJS và cách cài đặt sử dụng Bower
18 phút
Bài 17: Khái niệm và cách sử dụng Controller và view trong AngularJS
19 phút
Bài 18: Khái niệm và cách sử dụng scope và rootScope
15 phút
Bài 19: Services trong AngularJS
16 phút
Bài 20: Directives trong AngularJS
17 phút
Bài 21: Dựng cấu trúc phần quản trị với Single Page Application sử dụng AngularJS
20 phút
Bài 22: Triển khai cơ chế routing cho SPA bằng Angular UI Router
53 phút
Bài 23: Cách binding dữ liệu từ WebAPI ra bảng trong HTML bằng AngularJS
50 phút
Bài 24: Sử filter trong AngularJS
16 phút
Bài 25: Sử dụng directive để tạo phân trang cho list
21 phút
Bài 26: Tìm kiếm dữliệu trong bảng bằng AngularJS
16 phút
Bài 27: Triển khai service thông báo cho người dùng
16 phút
Bài 28: Thêm mới dữ liệu và Validate Form
53 phút
Bài 29: Cập nhật dữ liệu sử dụng phương thức PUT
31 phút
Bài 30: Validate form trong AngularJS
22 phút
Bài 31: Xóa dữ liệu sử dụng AngularJS
10 phút
Bài 32: Xóa nhiều bản ghi trong AngularJS
29 phút
Bài 33: Cách nhúng CK Editor trong phần nội dung
37 phút
Bài 34: Cách nhúng CKFinder cho quản lý ảnh
16 phút
Bài 35: Quản lý tag cho từng sản phẩm
35 phút
Bài 36: Quản lý nhiều ảnh cho sản phẩm
22 phút
Bài 37: Tạo Form Đăng nhập cho người Quản trị
22 phút
Bài 38: Đăng nhập trang quản trị sử dụng ASP.NET Identity
52 phút
Bài 39: Bổ túc kiến thức về GIT, SoureTree và Github Extension for Visual Studio
52 phút
CHƯƠNG III: Phần trang khách hàng sử dụng ASP.NET MVC 5
24 giờ 2 phút
Bài 40: Ghép giao diện HTML vào file Master layout cho project Web
38 phút
Bài 41: Binding các thành phần dùng chung sử dụng PartialView
46 phút
Bài 42: Binding slide và sản phẩm trên trang chủ
44 phút
Bài 43: Sử dụng RouteConfig để tạo Friendly URL (Link thân thiện SEO)
40 phút
Bài 44: Tạo trang danh sách sản phẩm và phân trang
51 phút
Bài 45: Sắp xếp sản phẩm trong danh sách theo điều kiện
10 phút
Bài 46: Tạo trang tìm kiếm sản phẩm với chức năng Autocomplete
27 phút
Bài 47: Tạo trang chi tiết sản phẩm và hiển thị sản phẩm liên quan
35 phút
Bài 48: Tạo trang danh sách sản phẩm theo tag
42 phút
Bài 49: Tạo trang giới thiệu sử dụng page
25 phút
Bài 50: Sử dụng output cache trong ASP.NET MVC
15 phút
Bài 51: Tạo trang liên hệ và sử dụng Google Map API
58 phút
Bài 52: Gửi phản hồi và Gửi mail trong ASP.NET sử dụng SMTP
56 phút
Bài 53: Tạo trang đăng ký thành viên và sử dụng Captcha
41 phút
Bài 54: Đăng nhập trong ASP.NET MVC với ASP.NET Identity
38 phút
Bài 55: Tạo trang giỏ hàng trong ASP.NET –Phần 1
73 phút
Bài 56: Tạo trang giỏ hàng trong ASP.NET - Phần 2
88 phút
Bài 57: Quản lý user, phân quyền cho user sử dụng ASP.NET Identity
100 phút
Bài 58: Thống kê doanh thu và vẽbiểu đồ sử dụng Store Procedure trong Code First
98 phút
Bài 59: Bổ túc kiến thức về Entity Framework
30 phút
Bài 60: Các kỹ thuật tăng cường SEO cho website của bạn
43 phút
Bài 61: Các lỗi thường gặp và cách khắc phục
19 phút
Bài 62: Trả lời câu hỏi của học viên và giải thích về dự án
46 phút
Bài 63: Cách đóng gói dự án và publish lên hosting
23 phút
Bài 64: Tâm sự và chia sẻ về nghề nghiệp
12 phút
Bài 65: Tích hợp thanh toán qua ngân lượng
90 phút
Bài 66: Đăng nhập với Facebook và Google
37 phút
Bài 67: Tổng hợp fix lỗi lần 1
72 phút
Bài 68: Bổ sung tính năng lần 1
48 phút
Bài 69: Upload và nhập dữ liệu từ Excel
66 phút
Bài 70: Xuất dữ liệu ra Excel và PDF
31 phút

Thông tin giảng viên


Bạch Ngọc Toàn
4 khóa học
657 học viên
Giảng viên hướng dẫn: Bạch Ngọc Toàn

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá trung bình

5

100 %
  (17)
0 %
  (0)
0 %
  (0)
0 %
  (0)
0 %
  (0)

Bàng Thống - 21/06/2019
GOOOD thực tế

Nhờ nó mà tôi đi làm được. và có nền tảng để học những cái mới


Phùng Minh Trí - 21/02/2019
khóa học khá chất lượng. bao quát được nhiều kiến thức

rất hay

 

Luong Tuan Anh - 20/06/2017
Đúng là tuyệt vời
Toàn không những giỏi mà còn rất có tâm ^^%... Nói chung là số tiền để học khóa học rẻ hơn nhiều so với giá trị thật của nó.

trongle - 08/06/2017
Tuyệt vời
Khóa học rât hay. Em mong anh Toàn ra nhiều dự án hơn nữa. Nhưng giảm cho bọn em những người đã là thành viên xíu. Em biết là giá tốt thì mới được hàng tốt . Nhưng em mong không phải bán thận . Cảm ơn anh

Trần Ngọc Quân - 23/03/2017
Tuyệt vời
Cuối cùng cũng thực sự học xong dự án này :D , sau khi học xong mình cảm thấy rất tuyệt vời và tự tin hơn , và đặc biệt là biết được cần phải học những gì để trở thành 1 web developer thực sự .


Em cũng hy vọng anh Toàn sẽ có những dự án chất lượng như này trong tương lai
Lê Quang Lợi - 17/01/2017
Khóa học tốt
Khóa học hay và bổ ích.

Duong Manh Tuan - 17/01/2017
Khóa học rất thực tế
Khóa học đem lại cho mình nhiều kiến thức thực tế, hy vọng tác giả có nhiều khóa học như thế trong tương lai :)

Hà Tuấn Bảo - 17/01/2017
Khóa học rất tốt
Anh Toàn dạy rất hay, kiến thức bao quát nhưng cũng đi sâu vào từng trường hợp, nói chung rất ok :)

Trí Thức - 09/12/2016
Khóa học tuyệt vời
Cảm ơn anh đã giúp em hiểu hơn về OOP. Khóa học nhiều kiến thức rất hay, giảng viên support nhiệt tình nữa!!! Mong a sẽ có thêm nhiều khóa nữa.. :v

LE CHAU MINH NGUYEN - 05/07/2016
Rat chat luong
Khoá học rất chất lượng và đầy đủ nội dung thực tế theo cong nghệ hiện nay.
Gv huong dan rat nhiet trong viec ho tro bai giang. Hy vong anh Toan ra bai sau ung dung thực tế hon nua nhu có phần nhập xuất đơn hàng va in ds san phẩm, in hoa don ban hang trong gio hang luon.

Windy - 11/06/2016
LÀM DỰ ÁN THỰC TẾ VỚI ASP.NET MVC, WEBAPI VÀ ANGULARJS
Khóa học rất hay, giảng viên tậm tâm và nhiệt tình, cung cấp cho mình nhiều kinh nghiệm và kiến thức rất bổ ít.

Lương Hậu - 02/06/2016
Bổ ích và rất thực tế
Khóa học rất hay, cung cấp cho mình rất nhiều kiến thức thực tế mà trước này mình chưa biết, ngoài ra còn cung cấp nhiều kỹ năng mới, chuyên nghiệp hơn. Hy vọng có nhiều khóa học hay bổ ích tại trung tâm như khóa học này. Xin cảm ơn myclass!

Đặng Tùng - 26/05/2016
Hay!
Đầy đủ chi tiết, giảng viên nhiệt tình :)

Bùi Thanh Chính - 24/05/2016
Khóa học rất hay và bổ ích
- Project toàn công nghệ mới
- Cấu trúc khá giống với project những cty hay apply.
- Học hỏi được nhiều thứ mới

Làm dự án thực tế với ASP.NET MVC, WebAPI và AngularJS
Prix :
999,000đ

Bài học: 71 bài học
Thời lượng Video: 42 giờ 59 phút
Ngôn ngữ: ASP.NET C# JavaScript
Cấp độ: Cấp độ 3
Danh mục: Lập trình web