Đăng nhập để học tậpQuên mật khẩu?
Nếu chưa có tài khoản hãy
Bàng Thống


Thông tin cơ bản
Họ tên


Học vị


Lý lịch
Khóa học tham gia
Bàng Thống đã ghi danh 6 khóa học tại MYCLASS.VN !


Lập Trình JavaScript Cơ Bản

Lập Trình JavaScript Cơ Bản

850
1 giờ học 9226 lượt xem
NGỪNG KINH DOANH
Website bán sách MVC 5

Website bán sách MVC 5

630
10 giờ học 10398 lượt xem
NGỪNG KINH DOANH
Lập trình ASP.NET MVC5 toàn tập qua dự án Web bán hàng

Lập trình ASP.NET MVC5 toàn tập qua dự án Web bán hàng

461
32 giờ học 19590 lượt xem
NGỪNG KINH DOANH


Front-End: Cốt lõi thiết kế website với HTML, CSS, JavaScript , Jquery, Responsive, Bootstrap, dàn layout từ Photoshop

Front-End: Cốt lõi thiết kế website với HTML, CSS, JavaScrip ...

914
34 giờ học 35776 lượt xem
NGỪNG KINH DOANH
Làm dự án thực tế với ASP.NET MVC, WebAPI và AngularJS

Làm dự án thực tế với ASP.NET MVC, WebAPI và AngularJS

460
43 giờ học 21874 lượt xem
NGỪNG KINH DOANH
Hướng dẫn dàn layout thực thế chuẩn html, css

Hướng dẫn dàn layout thực thế chuẩn html, css

929
4 giờ học 6561 lượt xem
NGỪNG KINH DOANH

Khóa học đang hướng dẫn
Bàng Thống không hướng dẫn khóa học nào cả!