Đăng nhập để học tậpQuên mật khẩu?
Nếu chưa có tài khoản hãy
trongle


Thông tin cơ bản
Họ tên


Học vị


Lý lịch
Khóa học tham gia
trongle đã ghi danh 3 khóa học tại MYCLASS.VN !


Lập Trình Visual C# Căn Bản

Lập Trình Visual C# Căn Bản

2551
2 giờ học 12881 lượt xem
NGỪNG KINH DOANH
Lập Trình JavaScript Cơ Bản

Lập Trình JavaScript Cơ Bản

855
1 giờ học 9396 lượt xem
NGỪNG KINH DOANH
Làm dự án thực tế với ASP.NET MVC, WebAPI và AngularJS

Làm dự án thực tế với ASP.NET MVC, WebAPI và AngularJS

460
43 giờ học 22632 lượt xem
NGỪNG KINH DOANH

Khóa học đang hướng dẫn
trongle không hướng dẫn khóa học nào cả!