Đăng nhập để học tậpQuên mật khẩu?
Nếu chưa có tài khoản hãy
Bùi Thanh Chính


Thông tin cơ bản
Họ tên


Học vị


Khóa học tham gia
Bùi Thanh Chính đã ghi danh 3 khóa học tại MYCLASS.VN !


Lập Trình Visual C# Căn Bản

Lập Trình Visual C# Căn Bản

2525
2 giờ học 12359 lượt xem
NGỪNG KINH DOANH
Lập trình ASP.NET MVC5 toàn tập qua dự án Web bán hàng

Lập trình ASP.NET MVC5 toàn tập qua dự án Web bán hàng

461
32 giờ học 19590 lượt xem
NGỪNG KINH DOANH
Làm dự án thực tế với ASP.NET MVC, WebAPI và AngularJS

Làm dự án thực tế với ASP.NET MVC, WebAPI và AngularJS

460
43 giờ học 21875 lượt xem
NGỪNG KINH DOANH

Khóa học đang hướng dẫn
Bùi Thanh Chính không hướng dẫn khóa học nào cả!