Đăng nhập để học tậpQuên mật khẩu?
Nếu chưa có tài khoản hãy
Lê Quang Lợi


Thông tin cơ bản
Họ tên


Học vị


Khóa học tham gia
Lê Quang Lợi đã ghi danh 3 khóa học tại MYCLASS.VN !


Lập Trình Visual C# Căn Bản

Lập Trình Visual C# Căn Bản

2551
2 giờ học 12892 lượt xem
NGỪNG KINH DOANH
Làm dự án thực tế với ASP.NET MVC, WebAPI và AngularJS

Làm dự án thực tế với ASP.NET MVC, WebAPI và AngularJS

460
43 giờ học 22636 lượt xem
NGỪNG KINH DOANH
Làm chủ GIT để quản lý SourceCode trong Dự án Thực tế

Làm chủ GIT để quản lý SourceCode trong Dự án Thực tế

143
7 giờ học 6663 lượt xem
NGỪNG KINH DOANH

Khóa học đang hướng dẫn
Lê Quang Lợi không hướng dẫn khóa học nào cả!