Đăng nhập để học tậpQuên mật khẩu?
Nếu chưa có tài khoản hãy

Cơ sở dữ liệu cơ bản trên Android

0 (0 đánh giá)
161 học viên
862 lượt xem
Giảng viên Chế Công Bình
Cơ sở dữ liệu cơ bản trên Android
Prix :
MIỄN PHÍ
NGỪNG KINH DOANH

Bài học: 20 bài học
Thời lượng Video: 5 giờ 33 phút
Ngôn ngữ: Android
Cấp độ: Cấp độ 1
Danh mục: Lập trình di động

Xem đề cương


Giới thiệu về khóa học

Các bạn có thể thấy được qua khóa Android Căn Bản chỉ mới cho chúng ta cách thiết kế giao diện và xử lý sự kiện của button. Vậy các bạn muốn biết Android lưu trữ dữ liệu như thế nào ? Làm cách nào để lưu dữ liệu vào thẻ nhớ như những ứng dụng khác?


Để nối tiếp khóa học Android Căn Bản, Myclass xin gữi các bạn khóa học thứ 2 về Android : Cơ sở dữ liệu cơ bản trên android với các nội dung sau.
Khóa học này cung cấp cho các bạn các kiến thức cơ bản đến nâng cao về cách kết nối cơ sở dữ liệu ngay trên thiết bị Android cũng như cách lưu trữ dữ liệu bên ngoài.
 


https://youtu.be/Eg4QTiuTer0

Prix :
MIỄN PHÍ

Bài học: 20 bài học
Thời lượng Video: 5 giờ 33 phút
Ngôn ngữ: Android-Android, .
Cấp độ: Cấp độ 1-Level1, .
Danh mục: Lập trình di động-LTDD, .

Danh sách khóa học liên quanLập trình Android cơ bản

Lập trình Android cơ bản

660
4 giờ học 11393 lượt xem
NGỪNG KINH DOANH
Lập trình Android từ căn bản đến nâng cao

Lập trình Android từ căn bản đến nâng cao

502
47 giờ học 17743 lượt xem
NGỪNG KINH DOANH


Các Chức Năng Nâng Cao Trong Android

Các Chức Năng Nâng Cao Trong Android

441
5 giờ học 8578 lượt xem
NGỪNG KINH DOANH
Game Tôm Cua Bầu Cá Android

Game Tôm Cua Bầu Cá Android

400
4 giờ học 9755 lượt xem
NGỪNG KINH DOANH


Đề cương khóa học

2 chương

20 bài học

5 giờ 33 phút

CHƯƠNG 1: Hướng dẫn cài đặt
2 giờ 17 phút
Hướng dẫn cài đặt Android Studio
Xem trước
15 phút
Hướng dẫn cài đặt chương trình
Xem trước
8 phút
Khởi tạo và chạy ứng dụng HelloWorld
Xem trước
6 phút
Giới thiệu các Control cơ bản
Xem trước
10 phút
Thực hành các Control cơ bản (ToogleButton,Spinner, DateDialog)
Xem trước
39 phút
Giới thiệu về Listview
Xem trước
6 phút
Thực hành tạo và sử dụng Listview
Xem trước
14 phút
Thực hành tạo và sử dụng CustomListview
Xem trước
13 phút
Giới thiệu về Gridview
Xem trước
5 phút
Thực hành tạo và sử dụng Gridview
Xem trước
21 phút
CHƯƠNG 2: Về lưu trữ dữ liệu (Data Storage)
3 giờ 16 phút
Giới thiệu về lưu trữ dữ liệu (Data Storage) trên Android
Xem trước
13 phút
Lưu trữ trên bộ nhớ Shared Preferences
Xem trước
16 phút
Lưu trữ Internal Storage trên thiết bị
Xem trước
9 phút
Lưu trữ ngoài External Storage
Xem trước
9 phút
Thực hành thêm dữ liệu với SQLite và Listview (Phần 1)
Xem trước
20 phút
Thực hành load dữ liệu với SQLite và Listview (Phần 2)
Xem trước
25 phút
Thực hành xóa dữ liệu với SQLite và Listview (Phần 3)
Xem trước
11 phút
Thực hành cập nhật dữ liệu với SQLite và Listview (Phần 4)
Xem trước
29 phút
Lưu trữ dữ liệu với SQLite và Gridview
38 phút
Lưu trữ dữ liệu trên thiết bị với SQLite và Spinner
Xem trước
26 phút

Thông tin giảng viên


Chế Công Bình
30 khóa học
5134 học viên
Giảng viên hướng dẫn: Chế Công Bình

Đánh giá của học viên

https://youtu.be/Eg4QTiuTer0
Cơ sở dữ liệu cơ bản trên Android
Prix :
MIỄN PHÍ

Bài học: 20 bài học
Thời lượng Video: 5 giờ 33 phút
Ngôn ngữ: Android
Cấp độ: Cấp độ 1
Danh mục: Lập trình di động