Đăng nhập để học tậpQuên mật khẩu?
Nếu chưa có tài khoản hãy
Nguyễn Xuân Định


Thông tin cơ bản
Họ tên


Học vị


Khóa học tham gia
Nguyễn Xuân Định đã ghi danh 2 khóa học tại MYCLASS.VN !


Lập Trình Visual C# Căn Bản

Lập Trình Visual C# Căn Bản

2586
2 giờ học 14021 lượt xem
NGỪNG KINH DOANH
KIẾN TRÚC MẠNG MÁY TÍNH MÔ – MÔ HÌNH OSI

KIẾN TRÚC MẠNG MÁY TÍNH MÔ – MÔ HÌNH OSI

18
9 giờ học 6249 lượt xem
NGỪNG KINH DOANH

Khóa học đang hướng dẫn
Có 1 khóa học tại MYCLASS.VN được Nguyễn Xuân Định hướng dẫn !


KIẾN TRÚC MẠNG MÁY TÍNH MÔ – MÔ HÌNH OSI

KIẾN TRÚC MẠNG MÁY TÍNH MÔ – MÔ HÌNH OSI

18
9 giờ học 6249 lượt xem
NGỪNG KINH DOANH