Đăng nhập để học tậpQuên mật khẩu?
Nếu chưa có tài khoản hãy
Nguyễn Đức Đạt


Thông tin cơ bản
Họ tên


Học vị


Khóa học tham gia
Nguyễn Đức Đạt đã ghi danh 4 khóa học tại MYCLASS.VN !


Lập trình C/C++ căn bản

Lập trình C/C++ căn bản

1291
3 giờ học 14574 lượt xem
NGỪNG KINH DOANH
Lập trình C# nâng cao qua lập trình Game Caro và ứng dụng Paint

Lập trình C# nâng cao qua lập trình Game Caro và ứng dụng Pa ...

495
10 giờ học 10291 lượt xem
NGỪNG KINH DOANH
Game Tôm Cua Bầu Cá Android

Game Tôm Cua Bầu Cá Android

400
4 giờ học 9753 lượt xem
NGỪNG KINH DOANH


Lập trình game sử dụng Cocos2d-x

Lập trình game sử dụng Cocos2d-x

181
3 giờ học 1847 lượt xem
NGỪNG KINH DOANH

Khóa học đang hướng dẫn
Nguyễn Đức Đạt không hướng dẫn khóa học nào cả!