Đăng nhập để học tập



Quên mật khẩu?
Nếu chưa có tài khoản hãy
Trần Thanh Sơn


Thông tin cơ bản
Họ tên


Học vị


Khóa học tham gia
Trần Thanh Sơn đã ghi danh 3 khóa học tại MYCLASS.VN !


Lập Trình Visual C# Căn Bản

Lập Trình Visual C# Căn Bản

2171
2 giờ học 8607 lượt xem

MIỄN PHÍ
Nhập môn lập trình / Lập trình C căn bản

Nhập môn lập trình / Lập trình C căn bản

195
5 giờ học 6895 lượt xem

299,000đ
Lập trình Android từ căn bản đến nâng cao

Lập trình Android từ căn bản đến nâng cao

492
47 giờ học 10800 lượt xem

499,000đ

Khóa học đang hướng dẫn
Có 1 khóa học tại MYCLASS.VN được Trần Thanh Sơn hướng dẫn !


Nhập môn lập trình / Lập trình C căn bản

Nhập môn lập trình / Lập trình C căn bản

195
5 giờ học 6895 lượt xem

299,000đ