Đăng nhập để học tậpQuên mật khẩu?
Nếu chưa có tài khoản hãy
Đặng Quang Sáng


Thông tin cơ bản
Họ tên


Học vị


Lý lịch
Khóa học tham gia
Đặng Quang Sáng đã ghi danh 8 khóa học tại MYCLASS.VN !


Lập Trình Visual C# Căn Bản

Lập Trình Visual C# Căn Bản

2525
2 giờ học 12394 lượt xem
NGỪNG KINH DOANH
Lập trình C/C++ căn bản

Lập trình C/C++ căn bản

1222
3 giờ học 13120 lượt xem
NGỪNG KINH DOANH
Website bán sách MVC 5

Website bán sách MVC 5

633
10 giờ học 10415 lượt xem
NGỪNG KINH DOANH


Lập trình JAVA căn bản

Lập trình JAVA căn bản

562
2 giờ học 9788 lượt xem
NGỪNG KINH DOANH
PM Quản lý học sinh C#, ADO.net & 3 Lớp

PM Quản lý học sinh C#, ADO.net & 3 Lớp

350
7 giờ học 8566 lượt xem
NGỪNG KINH DOANH
PM Quản lý Tài khoản LINQ, C# & 3 Lớp

PM Quản lý Tài khoản LINQ, C# & 3 Lớp

183
4 giờ học 6457 lượt xem
NGỪNG KINH DOANH


Front-End: Cốt lõi thiết kế website với HTML, CSS, JavaScript , Jquery, Responsive, Bootstrap, dàn layout từ Photoshop

Front-End: Cốt lõi thiết kế website với HTML, CSS, JavaScrip ...

914
34 giờ học 35838 lượt xem
NGỪNG KINH DOANH
Cấu trúc dữ liệu & giải thuật qua ví dụ kinh điển - C++ nền tảng, nâng cao, phỏng vấn xin việc

Cấu trúc dữ liệu & giải thuật qua ví dụ kinh điển - C++ nền ...

209
30 giờ học 16662 lượt xem
NGỪNG KINH DOANH

Khóa học đang hướng dẫn
Đặng Quang Sáng không hướng dẫn khóa học nào cả!