• MIỄN PHÍ
 • HỌC MÃI MÃI
 • Course Badge
 • Course Certificate
1271 HỌC VIÊN ĐÃ GHI DANH
 • Profile photo of nguyen thuan
 • Profile photo of Phạm Sơn Hà
 • Profile photo of kim tieu duy
 • Profile photo of Nguyễn Hoàng Thắng
 • Profile photo of trần văn đồng
 • Profile photo of hoang

Những thiết bị di động ngày nay đặc biệt là các thiết bị chạy hệ điều hành Android đang dần chiếm lấy thị phần người sử dụng, khi với sự phát triển nhanh chóng của các ứng dụng trên các thiết bị này đã dần làm lu mờ đi chiếc máy tính cồng kềnh của chúng ta. Tuy nhiên, bộ cơ sở dữ liệu thu nhỏ SQLite lại là điểm trừ khi chúng ta sử dụng hệ điều hành Android, bởi vì SQLite có kích cỡ quá nhỏ và không thể đáp ứng được những ứng dụng lớn. Vì lý do đó, chúng ta phải tự tạo cho mình một Service, sao cho Service này có thể liên kết đến các cơ sở dữ liệu lớn trên máy tính như SQL Server, MySQL, … và trả về kết quả cho thiết bị Android của chúng ta.
Với khóa học về “Xây dụng ứng dụng ANDROID kết nối với ASP.NET, JSON”, Myclass.vn hi vọng rằng sau khi học xong, các bạn sẽ nắm được kiến thức về cách tự xây dựng 1 Web Service cho riêng mình, và biết cách giao tiếp giữa android và Web Service để lấy dữ liệu từ Web Service. Đó cũng chính là mục đích của việc chúng ta lấy dữ liệu từ các CSDL rộng lớn như SQL Server hay MySQL về cho thiết bị di động của chúng ta.

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

Chương 1: Kết Nối SQL, ASP.NET , JSON
Hướng dẫn cài đặt Android Studio
16 phút
Giới thiệu khóa học Android, ASP.NET, JSON
2 phút
Phần 1 : Khởi tạo cơ sở dữ liệu (Database)
8 phút
Phần 2 : Tạo project trong visual 2012 và tạo chuỗi kết nối CSDL
5 phút
Phần 3 : Khởi tạo 3 lớp Service, IService, DBConnect trong Visual 2012
9 phút
Phần 4 : Xử lý code Thêm, Xóa, Sửa trong visual 2012
23 phút
Phần 5 : Tạo các class cần thiết trong Android
15 phút
Phần 6 : Thiết kế layout đăng nhập
11 phút
Phần 7 : Thiết kế layout đăng ký
20 phút
Phần 8 : Thiết kế các layout còn lại và load danh mục
11 phút
Phần 9 : Cài đặt và cấu hình IIS tương tác SQL
14 phút
Phần 10 : Kiểm tra đăng nhập
21 phút
Phần 11 : Xử lý load chi tiết tài khoản
36 phút
Phần 12 : Load danh sách tài khoản
17 phút
Phần 13 : Thêm mới một tài khoản
16 phút
Hướng dẫn cài đặt Android Studio
16 phút
GHI DANH MIỄN PHÍ

Đánh giá khoá học

N.A

Note
 • 1 stars0
 • 2 stars0
 • 3 stars0
 • 4 stars0
 • 5 stars0

Chưa có đánh giá cho khoá học này.

MyClass © MyClass.vn. - Học lập trình trực tuyến

Login

Create an Account Back to login/register