• MIỄN PHÍ
 • HỌC MÃI MÃI
 • Course Badge
 • Course Certificate
1519 HỌC VIÊN ĐÃ GHI DANH
 • Profile photo of Nguyễn Khắc Bình
 • Profile photo of Nguyễn văn nam
 • Profile photo of trường
 • Profile photo of Tín Nguyễn
 • Profile photo of Nguyễn Mạnh Hoan
 • Profile photo of hoang

Xử lý thông tin hay dữ liệu là nhiệm vụ quan trọng nhất của bất kỳ phần mềm nào và một trong những trở ngại chính mà các nhà phát triển hiện nay phải đối mặt là khác biệt giữa ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng và ngôn ngữ truy vấn dữ liệu, vấn đề càng phức tạp hơn với sự xuất hiện của XML (eXtensible Markup Language – ngôn ngữ đánh dấu mở rộng).

Để giảm gánh nặng thao tác trên nhiều ngôn ngữ khác nhau và cải thiện năng suất lập trình, Microsoft đã phát triển giải pháp tích hợp dữ liệu cho .NET Framework có tên gọi là LINQ (Language Integrated Query), đây là thư viện mở rộng cho các ngôn ngữ lập trình C# và Visual Basic.NET (có thể mở rộng cho các ngôn ngữ khác) cung cấp khả năng truy vấn trực tiếp dữ liệu Object, cơ sở dữ liệu và XML.

Điểm mạnh của LINQ là “viết truy vấn cho rất nhiều các đối tượng dữ liệu”. Từ  cơ sở dữ liệu, XML, Data Object … thậm chí là viết truy vấn cho một biến mảng đã tạo ra trước đó. Vì thế ta có các khái niệm như là LinQ to SQL, LinQ to XML,….

Đến với khóa học “PM Quản lý Tài khoản LINQ, C# & 3 Lớp” này các bạn có thể nắm được cái khái niệm trong LinQ và cách truy vấn trong LinQ đồng thời có thể áp dụng tạo ra một ứng dụng cho riêng mình.

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

Chương 1 : Source Code và Slide LinQ
source code và slide bài giảng linQ và 3 lớp
Chương 2 : Tìm hiểu LinQ
Bài 1 : Giới thiệu LinQ
14 phút
Bài 2: Tìm hiểu về truy vấn trong LINQ.
14 phút
Bài 3: LINQ, các chủng loại LINQ và các loại quan hệ trong câu truy vấn LINQ.
15 phút
Bài 4: Truy vấn Query và truy vấn Method LINQ.
6 phút
Bài 5: Thực hành ứng dụng đơn giản với các cú pháp truy vấn LINQ
37 phút
Chương 3 : LinQ và mô hình 3 lớp
Bài 6: Giới thiệu mô hình 3 layer.
19 phút
Bài 7: Thiết kế giao diện và tạo cơ sở dữ liệu với SQL server.
30 phút
Bài 8.1: Thực hành đăng nhập tài khoản.
20 phút
Bài 8.2: Thực hành thêm một tài khoản.
28 phút
Bài 8.3: Thực hành cập nhật , xóa tài khoản.
13 phút
Bài 8.4: Thực hành kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.
16 phút
Bài 9: Tạo và sử dụng Report.
10 phút
Câu hỏi trắc nghiệm LinQ và mô hình 3 layer
20 phút
GHI DANH MIỄN PHÍ

Đánh giá khoá học

N.A

Note
 • 1 stars0
 • 2 stars0
 • 3 stars0
 • 4 stars0
 • 5 stars0

Chưa có đánh giá cho khoá học này.

MyClass © MyClass.vn. - Học lập trình trực tuyến

Login

Create an Account Back to login/register