• MIỄN PHÍ
 • HỌC MÃI MÃI
 • Course Badge
 • Course Certificate
2457 HỌC VIÊN ĐÃ GHI DANH
 • Profile photo of Nguyễn Khắc Bình
 • Profile photo of Nguyễn văn nam
 • Profile photo of Nguyễn Thanh Liêm
 • Profile photo of Nguyen kim
 • Profile photo of Nguyễn Mạnh Hoan
 • Profile photo of nhahuynh

Trong thực tế, có rất nhiều ứng dụng cần tương tác với cơ sở dữ liệu. .NET Framework cung cấp một tập các đối tượng cho phép truy cập vào cơ sở dữ liệu, tập các đối tượng này được gọi chung là ADO.NET.

ADO.NET tương tự với ADO, điểm khác biệt chính ở chỗ ADO.NET là một kiến trúc dữ liệu rời rạc, không kết nối (Disconnected Data Architecture). Với kiến trúc này, dữ liệu được nhận về từ cơ sở dữ liệu và được lưu trên vùng nhớ cache của máy người dùng. Người dùng có thể thao tác trên dữ liệu họ nhận về và chỉ kết nối đến cơ sở dữ liệu khi họ cần thay đổi các dòng dữ liệu hay yêu cầu dữ liệu mới.

Việc kết nối không liên tục đến cơ sở dữ liệu đã đem lại nhiều thuận lợi, trong đó điểm lợi nhất là việc giảm đi một lưu lượng lớn truy cập vào cơ sở dữ liệu cùng một lúc, tiết kiệm đáng kể tài nguyên bộ nhớ. Giảm thiểu đáng kể vấn đề hàng trăm ngàn kết nối cùng truy cập vào cơ sở dữ liệu cùng một lúc.

ADO.NET kết nối vào cơ sở dữ liệu để lấy dữ liệu và kết nối trở lại để cập nhật dữ liệu khi người dùng thay đổi chúng. Hầu hết mọi ứng dụng đều sử dụng nhiều thời gian cho việc đọc và hiển thị dữ liệu, vì thế ADO.NET đã cung cấp một tập hợp con các đối tượng dữ liệu không kết nối cho các ứng dụng để người dùng có thể đọc và hiển thị chúng mà không cần kết nối vào cơ sở dữ liệu.

Để áp dụng thực tế hơn trong lập trình C# và ADO.NET Myclass đã cho ra đời khóa học này bằng PM Quản lý học sinh C#, ADO.net & 3 Lớp.Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu khóa học ngay bây giờ nhé.

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

Chương 1 : Source code và Slide ADO.NET
Slide và source code ADO.NET và 3 Layer
Chương 2 : Tìm hiểu ADO.NET
Bài 1: Giới thiệu ADO.NET, cơ chế kết nối của ADO.NET.
8 phút
Bài 2: Tìm hiểu các thành phần trong ADO.NET.
15 phút
Bài 3: Tạo cơ sở dữ liệu cho 1 ứng dụng đơn giản.
6 phút
Bài 4: Thiết kế giao diện ứng dụng.
19 phút
Bài 5: Thực hiện liên kết CSDL bằng ADO.NET phần 1
37 phút
Bài 5.1: Thực hiện liên kết CSDL bằng ADO.NET phần 2
27 phút
Bài 5.2: Thực hiện liên kết CSDL bằng ADO.NET phần 3
29 phút
Bài 5.3: Thực hiện liên kết CSDL bằng ADO.NET phần 4
11 phút
Chương 3 : Tìm hiểu ADO.NET và mô hình 3 layer
Bài 6: Giới thiệu về mô hình 3 layer.
10 phút
Bài 7: Thiết kế mô hình 3 layer cho ứng dụng.
4 phút
Bài 8: Thực hiện truy vấn thông qua mô hình 3 lớp phần 1
53 phút
Bài 8.1: Thực hiện truy vấn thông qua mô hình 3 lớp phần 2
28 phút
Bài 8.2: Thực hiện truy vấn thông qua mô hình 3 lớp phần 3
18 phút
Bài 8.3 : Thực hiện truy vấn thông qua mô hình 3layer phần 4
18 phút
Bài 9: Hướng dẫn tạo Report.
16 phút
Câu hỏi trắc nghiệm ADO.NET và 3 Layer
20 phút
Chương 4: Hướng dẫn xây dựng thêm chức năng nhập điểm
Bài 10 : Hướng dẫn xây dựng chức năng nhập điểm học sinh phần 1
34 phút
Bài 10.1 : Hướng dẫn xây dựng chức năng nhập điểm học sinh phần 2
34 phút
Bài 10.2 :Hướng dẫn xây dựng chức năng nhập điểm học sinh phần 3
29 phút
Bài 10.3 :Hướng dẫn xây dựng chức năng nhập điểm học sinh phần 4
25 phút
Bài 10.4: Hướng dẫn xây dựng chức năng nhập điểm học sinh phần 4
29 phút
GHI DANH MIỄN PHÍ

Đánh giá khoá học

5

1 Note
 • 1 stars0
 • 2 stars0
 • 3 stars0
 • 4 stars0
 • 5 stars1
 1. Profile photo of Ken

  Khóa học hữu ích

  Nội dung dễ hiểu, rất chi tiết.

 2. Profile photo of Phạm Hồng Thái

  Nội dung dễ hiểu, chi tiết, cám ơn Khải rất nhiều

More Reviews
MyClass © MyClass.vn. - Học lập trình trực tuyến

Login

Create an Account Back to login/register