• MIỄN PHÍ
 • HỌC MÃI MÃI
 • Course Certificate
6382 HỌC VIÊN ĐÃ GHI DANH
 • Profile photo of Ngô Ngọc Thịnh
 • Profile photo of mat07khau
 • Profile photo of trần văn phương
 • Profile photo of Bảo Bảo
 • Profile photo of Lưu Nguyên Long
 • Profile photo of Lê Diệp Bích Trâm

Hiện nay có rất nhiều ngôn ngữ lập trình web khác nhau có thể giúp cho lập trình viên thiết kế được những trang web mà mình, khách hàng mong muốn như : Java, Asp.net, PHP…. Nhưng với sự vượt trội cũng như các tính năng mạnh mẽ PHP đã vương lên và trở thành ngôn ngữ web hàng đầu được rất nhiều lập trình viên ưu chuộng và hơn 58% các trang web hiện nay đều được viết bằng PHP. Nhờ tính năng mã nguồn mở mà PHP đã trở thành một ngôn ngữ mà ai cũng có thể tiếp cận.

PHP (viết tắt hồi quy “PHP: Hypertext Preprocessor”) là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát. Nó rất thích hợp với web và có thể dễ dàng nhúng vào trang HTML. Do được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, tốc độ nhanh, nhỏ gọn, cú pháp giống C và Java, dễ học và thời gian xây dựng sản phẩm tương đối ngắn hơn so với các ngôn ngữ khác nên PHP đã nhanh chóng trở thành một ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất thế giới.

Mã PHP bao gồm những cấu trúc lệnh ! Giống như những dòng lệnh mà mình viết trong lập trình vậy (chẳng hạn như lập trình C, C++, Java, Python,…). Nó yêu cầu server cho biết giờ, số người khách vào thăm,… Nói ngắn gọn : PHP ra lệnh cho server ! Điều mà ngôn ngữ HTML mà chúng ta thường làm không làm được.

Với Khóa học lập trình PHP căn bản  này myclass.vn sẽ mang đến cho các bạn các kiến thức cơ bản nhất về PHP và cách thức hoạt động của PHP.

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

Slide và source code khóa học
Source code và slide bài giảng PHP
Chương 1 : Các thành phần cơ bản trong php
Bài 1 : Giới thiệu PHP
10 phút
Bài 2 : Download Xampp
13 phút
Bài 3 : Các Quy Ước Trong PHP
4 phút
Bài 4 : Các Quy Ước Trong PHP (tt)
8 phút
Bài 5 : Cách Khai Báo Biến Và Kiểu Dữ Liệu
8 phút
Bài 6 : Cách Khai Báo Biến Và Kiểu Dữ Liệu (tt)
9 phút
Bài 7 : Một Số Hàm Xử Lý Kiểu Số PHP
6 phút
Bài 8 : Một Số Hàm Xử Lý Kiểu Số Trong PHP (tt)
10 phút
Bài 9 : Chuỗi Và Một Số Hàm Xử Lý Kiểu Chuỗi
7 phút
Bài 10 : Chuỗi Và Một Số Hàm Xử Lý Kiểu Chuỗi (tt)
14 phút
Bài 11 : Mảng
5 phút
Bài 12 : Mảng (tt)
15 phút
Bài 13 : Các Hàm Xử Lý Trong Mảng
4 phút
Bài 14 : Các Hàm Xử Lý Trong Mảng (tt)
18 phút
Bài 15 : Toán Tử Trong PHP
7 phút
Bài 16 : Toán Tử Trong PHP (tt)
15 phút
Chương 2 : Cấu trúc điều khiển trong php
Bài 17 : Điều Kiện If
4 phút
Bài 18 : Điều Kiện If (tt)
11 phút
Bài 19 : Điều Kiện Switch
7 phút
Bài 20 : Điều Kiện Switch (tt)
9 phút
Bài 21 : Vòng Lặp For
5 phút
Bài 22 : Vòng Lặp For (tt)
12 phút
Bài 23 : Vòng Lặp While
4 phút
Bài 24 : Vòng Lặp While (tt)
8 phút
Bài 25 : Vòng Lặp Do While
4 phút
Bài 26 : Vòng Lặp Do While (tt)
5 phút
Bài 27 : Foreach
4 phút
Bài 28 : Foreach (tt)
6 phút
Bài 29 : Break Và Continue
5 phút
Bài 30 : Break Và Continue (tt)
9 phút
Bài 31 : Hàm PHP
8 phút
Bài 32 : Cách Khai Báo Và Sử Dụng Hàm
7 phút
Bài 33 : Tham Trị Và Tham Biến Trong PHP
12 phút
Bài 34 : Include và Require
6 phút
Bài 35 : Include Và Require (tt)
13 phút
Bài 36 : Đối Tượng Class
6 phút
Bài 37 : Đối Tượng Class (tt)
12 phút
Chương 3 : Form và cơ chế truyền , nhận dữ liệu POST/GET
Bài 38 Giới thiệu về Form
10 phút
Bài 39 TextField và PasswordField
6 phút
Bài 40 TextField và PasswordField (tt)
12 phút
Bài 41 : CheckBox
3 phút
Bài 42 : CheckBox (tt)
4 phút
Bài 43 : Radio Button
4 phút
Bài 44 : Radio Button (tt)
5 phút
Bài 45 : File Form
5 phút
Bài 46 : File Form (tt)
3 phút
Baig 47 : Multiline , Label
6 phút
Bài 48 : Multiline , Label
13 phút
Bài 49 : Combobox. FieldSet
6 phút
Bài 50 : Combobox. FieldSet (tt)
9 phút
Bài 51 : Submit Button, Button, Reset Button
7 phút
Bài 52 : Submit Button, Button, Reset Button (tt)
11 phút
Bài 53 : Giới thiệu phương thức POST,GET
17 phút
Bài 54 : Truyền và nhận dữ liệu bằng phương thức POST
14 phút
Bài 55 : Truyền và nhận dữ liệu bằng phương thức GET
8 phút
Bài 56 : Lấy giá trị trong text và password
6 phút
Bài 57 : Lấy giá trị trong checkbox
9 phút
Bài 58 : Lấy giá trị trong radio button
6 phút
Bài 59 : Lấy giá trị trong Pull Down Menu
5 phút
Bài 60 : Lấy giá trị trong Listbox
4 phút
GHI DANH MIỄN PHÍ

Đánh giá khoá học

4.7

3 Note
 • 1 stars0
 • 2 stars0
 • 3 stars0
 • 4 stars1
 • 5 stars2
 1. Profile photo of Admin

  Nhờ các bạn cho lời nhận xét để myclass.vn mang lại chất lượng tốt nhất

  Nhờ các bạn cho lời nhận xét để myclass.vn mang lại chất lượng tốt nhất cho cộng đồng nhé cả nhà!
  Xin cảm ơn!

More Reviews
MyClass © MyClass.vn. - Học lập trình trực tuyến

Login

Create an Account Back to login/register