Đăng nhập để học tậpQuên mật khẩu?
Nếu chưa có tài khoản hãy
Trương Tấn Khải


Thông tin cơ bản
Họ tên


Học vị


Khóa học tham gia
Trương Tấn Khải đã ghi danh 4 khóa học tại MYCLASS.VN !


Lập trình ASP.NET MVC5 toàn tập qua dự án Web bán hàng

Lập trình ASP.NET MVC5 toàn tập qua dự án Web bán hàng

409
32 giờ học 5827 lượt xem

599,000đ
Lập trình Android từ căn bản đến nâng cao

Lập trình Android từ căn bản đến nâng cao

487
47 giờ học 6032 lượt xem

499,000đ
Lập Trình Visual C# Căn Bản

Lập Trình Visual C# Căn Bản

1716
2 giờ học 5674 lượt xem

MIỄN PHÍ


C# toàn tập căn bản – chuyên sâu – Dự án Quản lý hệ thống chấm công – nhân sự

C# toàn tập căn bản – chuyên sâu – Dự án Quản lý hệ thống ch ...

38
40 giờ học 5455 lượt xem

999,000đ

Khóa học đang hướng dẫn
Có 2 khóa học tại MYCLASS.VN được Trương Tấn Khải hướng dẫn !


Lập trình ASP.NET MVC5 toàn tập qua dự án Web bán hàng

Lập trình ASP.NET MVC5 toàn tập qua dự án Web bán hàng

409
32 giờ học 5827 lượt xem

599,000đ
C# toàn tập căn bản – chuyên sâu – Dự án Quản lý hệ thống chấm công – nhân sự

C# toàn tập căn bản – chuyên sâu – Dự án Quản lý hệ thống ch ...

38
40 giờ học 5455 lượt xem

999,000đ