Đăng nhập để học tậpQuên mật khẩu?
Nếu chưa có tài khoản hãy
Chế Công Bình


Thông tin cơ bản
Họ tên


Học vị


Khóa học tham gia
Chế Công Bình đã ghi danh 8 khóa học tại MYCLASS.VN !


Lập trình Android từ căn bản đến nâng cao

Lập trình Android từ căn bản đến nâng cao

487
47 giờ học 6032 lượt xem

499,000đ
Lập Trình Android Qua Ứng Dụng OrderFood

Lập Trình Android Qua Ứng Dụng OrderFood

114
20 giờ học 5234 lượt xem

499,000đ
Làm App ANDROID giống App Mua sắm LAZADA – Kết nối Android đến Web services cả PHP và ASP.NET

Làm App ANDROID giống App Mua sắm LAZADA – Kết nối Android đ ...

214
62 giờ học 5472 lượt xem

999,000đ


Lập Trình Visual C# Căn Bản

Lập Trình Visual C# Căn Bản

1716
2 giờ học 5674 lượt xem

MIỄN PHÍ
Lập Trình Di Động với React Native Từ Căn Bản Tới Nâng Cao Thông Qua 5 App

Lập Trình Di Động với React Native Từ Căn Bản Tới Nâng Cao T ...

111
42 giờ học 5477 lượt xem

1,200,000đ
Clone ứng dụng Foody sử dụng Android và FireBase Realtime

Clone ứng dụng Foody sử dụng Android và FireBase Realtime

54
32 giờ học 5423 lượt xem

1,200,000đ


Lập Trình Android Với Kotlin Thông Qua Game Ghép Hình

Lập Trình Android Với Kotlin Thông Qua Game Ghép Hình

14
9 giờ học 5226 lượt xem

500,000đ
Kotlin Và Anko Qua Ứng Dụng Truyện Tranh

Kotlin Và Anko Qua Ứng Dụng Truyện Tranh

1
16 giờ học 5251 lượt xem

700,000đ

Khóa học đang hướng dẫn
Có 12 khóa học tại MYCLASS.VN được Chế Công Bình hướng dẫn !


Lập trình Android từ căn bản đến nâng cao

Lập trình Android từ căn bản đến nâng cao

487
47 giờ học 6032 lượt xem

499,000đ
Lập trình Android Nâng Cao

Lập trình Android Nâng Cao

6
18 giờ học 5213 lượt xem

COMMING SOON
Lập Trình Android Qua Ứng Dụng OrderFood

Lập Trình Android Qua Ứng Dụng OrderFood

114
20 giờ học 5234 lượt xem

499,000đ


Làm App ANDROID giống App Mua sắm LAZADA – Kết nối Android đến Web services cả PHP và ASP.NET

Làm App ANDROID giống App Mua sắm LAZADA – Kết nối Android đ ...

214
62 giờ học 5472 lượt xem

999,000đ
Game Tôm Cua Bầu Cá Android

Game Tôm Cua Bầu Cá Android

33
4 giờ học 5290 lượt xem

MIỄN PHÍ
QR CODE & ANDROID

QR CODE & ANDROID

13
2 giờ học 83 lượt xem

MIỄN PHÍ


Lập Trình Di Động với React Native Từ Căn Bản Tới Nâng Cao Thông Qua 5 App

Lập Trình Di Động với React Native Từ Căn Bản Tới Nâng Cao T ...

111
42 giờ học 5477 lượt xem

1,200,000đ
Clone ứng dụng Foody sử dụng Android và FireBase Realtime

Clone ứng dụng Foody sử dụng Android và FireBase Realtime

54
32 giờ học 5423 lượt xem

1,200,000đ
Lập Trình Android Với Kotlin Thông Qua Game Ghép Hình

Lập Trình Android Với Kotlin Thông Qua Game Ghép Hình

14
9 giờ học 5226 lượt xem

500,000đ


Kotlin Và Anko Qua Ứng Dụng Truyện Tranh

Kotlin Và Anko Qua Ứng Dụng Truyện Tranh

1
16 giờ học 5251 lượt xem

700,000đ
Ứng dụng tìm bài hát Karaoke trên Android

Ứng dụng tìm bài hát Karaoke trên Android

27
3 giờ học 5212 lượt xem

MIỄN PHÍ
Tạo ứng dụng GALLERY trên Android

Tạo ứng dụng GALLERY trên Android

29
5 giờ học 5221 lượt xem

MIỄN PHÍ